Vážení klienti,

dovolujeme si Vám oznámit, že M+M Hydraulic, s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále "zákon"), a ode dne 25. 05. 2018 i v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR"). Ujišťujeme Vás, že veškeré osobní údaje, které M+M Hydraulic, s.r.o. shromažďuje, shromažďuje pouze pro odůvodněné účely a jen po omezenou dobu. Tyto údaje jsou chráněny maximální možnou mírou zabezpečení. Dále Vás informujeme, že M+M Hydraulic, s.r.o., v souvislosti s blížící se účinností GDPR, připravuje příslušnou změnu Zasilatelských podmínek a dalších navazujících dokumentů.

M+M Hydraulic, s.r.o.