Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

Reklamace zboží je prováděna vždy v místě prodeje na adrese PaletovéVozíky.com, Pivovarská 165, 561 69 Králíky. Zboží je možné dopravit do místa prodeje osobně, nebo lze využít dopravu pomocí zásilkové služby. Při reklamaci je nutné doložit doklad o zakoupení zboží společně se záručním listem, kde je uveden typ, výrobní číslo a datum zakoupení zboží. Prodávající vyřeší reklamaci v co nejkratším možném termínu a zašle zboží zpět kupujícímu, nebo si kupující zboží vyzvedne osobně v místě, na adrese PaletovéVozíky.com, Pivovarská 165, 561 69 Králíky.

V případě doručení poškozeného zboží zásilkovou službou, je kupující povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol a následně zboží nepřebírat. Reklamace, v důsledku poškození zboží při přepravě, bez reklamačního protokolu s dopravcem nebudou uznány.

Reklamační protokol ke stažení zde.